Reglementen/protocollen

Bekijk hier ons privacy-statement.

Bekijk hier het reglement cameratoezicht.

Bekijk hier de bevorderingsnormen 2023-2024.

Bekijk hier het dyslexieprotocol.

Bekijk hier het examenreglement.

Bekijk hier het leerlingenstatuut.

Bekijk hier de Gedragscode ICT leerlingen

Bekijk hier het antipestprotocol.

Bekijk hier het schoolondersteuningsplan.

Klik hier voor de procedure doorstroom vanuit mavo naar havo en vanuit havo naar antheneum.

Bekijk hier de klachtenregeling.

Bekijk hier het protocol informatieverstrekking aan gescheiden ouders.

Bekijk hier het protocol Maatregelen, schorsing en verwijdering.