MR

Wij hebben een MR (Medezeggenschapsraad) op het Niftarlake. De MR vertegenwoordigt leerlingen, ouders en personeel. Zij toetsen het beleid van de school en hebben instemmingsrecht en adviesrecht richting het bevoegd gezag van het Niftarlake. Ze praten mee over inhoud en uitvoering van het onderwijs op school. Iedere leerling, ouder of medewerker op het Niftarlake kan de MR benaderen om een vraag of een bepaald onderwerp op de agenda te zetten.
Namens het personeel nemen Nina van Asselt, Lisa Bakker, Myrthe Doeve, Guus Dreu, Jasper Haenen en Oscar van Son zitting in de MR. Namens de ouders nemen Kasper Driehuis, Jolijn Tragter en Jeroen Heus zitting in de MR en namens de leerlingen  Jaïro Bisschop, Ralph Megens en Andy Kalkhoven.

De MR is via mail te bereiken op: mr@niftarlake.nl.

definitieve notulen 11-4.docx

4. Voorlopige notulen 7-6.docx