Atheneum

Het vwo in Nederland bestaat uit twee soorten: gymnasium en atheneum. Op het Niftarlake bieden wij geen Latijn en Grieks en daarom spreken we altijd over ons atheneum. Wij bereiden jou voor op een studie aan de universiteit. Wat betekent dat? Natuurlijk dat je een goed stel hersens hebt en nieuwsgierig bent. Maar vwo’ers zijn daarnaast ook jonge mensen die we kritisch leren denken. Niet alleen leren wat je docent je vertelt, maar ook bedenken: ‘Klopt dit wel? Kan het ook anders? Kan het beter of mooier? En wat als … ?’.

Naast alle kennis en vaardigheden is dat de houding die past bij de atheneumleerling. Je krijgt les met behulp van de iPad. Daardoor is er ruimte om maatwerk voor jou te creëren. Natuurlijk zorgt de iPad er ook voor dat je in studie en werk later hele goede ICT-vaardigheden hebt ontwikkeld. Je kunt op het atheneum kiezen voor het Technasium, gericht op een studie aan een technische universiteit.

Wie zijn wij?

Het atheneumteam bestaat uit 30 docenten. Deze groep docenten geeft alle atheneumklassen les. Veel daarvan zijn ook mentor van een atheneumklas. Andere docenten zijn betrokken bij specifieke activiteiten. Voorbeelden daarvan zijn het Model European Parlement en een (kunst)geschiedenisreis naar Florence. Ook zitten er technasiumdocenten in het atheneumteam. Het team staat onder leiding van de heer Van Beusichem, de afdelingsleider. De afdelingsleider wordt ondersteund door de coördinator van het atheneum, mevrouw De Coo.

Klas 3

De derde klas is een belangrijk jaar. Je hebt een groot aantal vakken en maakt veel lesuren. In dit jaar maak je je profielkeuze voor de bovenbouw (klas 4, 5 en 6). Je wordt hierin door je mentor en de decaan gedurende het schooljaar begeleid. Wil je hier meer over lezen, kijk dan in de profielkeuzenota.

Wil je meer weten over de vakken in de bovenbouw van het atheneum klik dan hier. Het is ook goed om meer informatie te lezen over de doorstroomeisen van het WO of het HBO.

PTA’s

Als je in de vierde klas komt, ben je op de helft van je atheneumopleiding. Dan begint al de voorbereiding op het eindexamen in klas 6. Je begint dan met het Programma van Toetsing en Afsluiting, afgekort tot PTA. Deze toetsen horen allemaal bij je eindexamencijfer en zijn dus bijzonder belangrijk. Er gelden daarom ook extra regels en afspraken voor PTA-toetsen. Deze staan in het examenreglement.