Internationalisering

In een wereld waarin je als leerling via allerlei media, computers, iPads en mobieltjes een steeds groter bereik kent, vinden wij het belangrijk dat je een bredere kijk en open visie krijgt door kennis te nemen van deze wereld om je heen, groter dan Maarssen, Utrecht of Nederland alleen. Europa en het functioneren van de Europese Unie spelen hierbij een belangrijke rol.

Op het Niftarlake staat het verbreden van de horizon van onze leerlingen hoog in het vaandel. Wij beogen jouw kennis van verschillende culturen en talen binnen Europa te vergroten door hier op een duidelijke manier aandacht aan te besteden in onze school. Zo hebben wij als school al meerdere jaren ervaring met internationale en interculturele projecten en bieden wij je kennis en inzicht in het functioneren van de Europese Unie. Uiteraard is een goede beheersing van de Engelse taal hierin heel belangrijk.

In de tweede of derde klas van onze school staan uitwisselingen op het programma naar landen als Spanje, Polen en Duitsland. Je leert dan om te gaan met medeleerlingen van een andere cultuur. Het thema kan sport zijn of cultuur. De uitwisselingen worden in lessen voorbereid. Het helpt je jouw sociale vaardigheden te ontwikkelen en een goede spreekvaardigheid in Engels te krijgen.

‘I would like to learn about myself and how I deal with the fact that I am in a strange country and have to live with people that I don’t know and who don’t speak Dutch.’
(leerling Mavo 2)