Wie zijn wij

Het Niftarlake College is een school in beweging die trots is op zijn leerlingen en medewerkers!

Onze missie

Het Niftarlake College daagt uit!

Het Niftarlake College daagt je uit om jouw plek te vinden in de maatschappij van nu en de toekomst. We leiden je op om een bijdrage te leveren aan een samenleving vanuit jouw kracht en talent.

Binnen het Niftarlake College is iedereen met elkaar verbonden. Het nemen en krijgen van verantwoordelijkheid is dan ook heel gewoon, of zelfs een gegeven!

Samen met elkaar en de omgeving ontwikkelen medewerkers en leerlingen een betekenisvolle leeromgeving en (het onderwijs van) de toekomst.

Onze visie

Wij willen onderwijs bieden dat leerlingen uitdaagt om het beste uit jezelf te halen. Naast regulier klassikaal onderwijs gaan wij voor:

  • onderwijsvormen die ruimte bieden om de leerling te zien;
  • leerlingen en medewerkers die verantwoordelijkheid krijgen en nemen;
  • betekenisvol leren.

Daarnaast is het voor ons belangrijk om een professionele lerende organisatie te zijn.

Onderwijs

Wij zijn een Christelijke scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum). Naast klassikaal (gedifferentieerd) onderwijs kiezen we voor onderwijsvormen die meer ruimte bieden om de leerling te zien. In de Mavo gaan we starten met het vak T&T (Technologie & Toepassing) en dragen we het predicaat Bèta Challenge. We bieden het vak Onderzoek en Ontwerpen aan in havo en vwo en dragen het predicaat Technasium. Ook zoeken we naar allerlei manieren om ruimte te geven aan de ontwikkeling van de leerling. Dit zien we bijvoorbeeld terug in onze talentnight, de avond van de poëzie en het Model European Parlement. Leerlingen en medewerkers zijn betrokken bij de school en vormen samen het Niftarlake.

Het Team

Ons team bestaat uit ongeveer 170 medewerkers. We werken in teams: een mavo-, havo-, atheneum- en brugklasteam. Daarnaast bestaan er ook verschillende onderwijsondersteunende teams en de schoolleiding. We streven naar een open cultuur waarin iedereen zichzelf kan zijn en feedback kan geven en ontvangen.

De schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit een rector en 5 afdelingsleiders. De schoolleiding stelt de kaders van het beleid maar geeft ruimte aan onderwijsteams om hier, binnen de eigen afdeling, passend bij de eigen leerlingen, vorm aan te geven.

MR

Wij hebben een MR (Medezeggenschapsraad) op het Niftarlake. De MR vertegenwoordigt  leerlingen, ouders en personeel. Zij toetsen het beleid van de school en hebben instemmingsrecht en adviesrecht richting het bevoegd gezag van het Niftarlake. Ze praten mee over inhoud en uitvoering van het onderwijs op school. Iedere leerling, ouder of medewerker op het Niftarlake kan de MR benaderen om een vraag of een bepaald onderwerp op de agenda te zetten.

mr@niftarlake.nl

Willibrord Stichting

Het Niftarlake College maakt onderdeel uit van de Willibrord Stichting in Utrecht.
Meer informatie over de Willibrord Stichting kunt je vinden op de website: www.pcouwillibrord.nl.