Planningen en lestijden

Rooster PTA 4

Klik PTA 4 2019 rooster voor het rooster van PTA 4.

Lestijden

Op het Niftarlake College worden lessen van het eerste tot en met het negende uur ingeroosterd. Roosterwijzigingen kunnen het hele jaar voorkomen, je kunt je actuele rooster altijd inzien via Magister.

Soms gaan klassen op excursie of hebben leerlingen andere activiteiten. Je moet daarom van 7:45 uur tot 16:45 uur beschikbaar zijn voor schoolactiviteiten, tenzij anders is afgesproken. Een paar keer per jaar wordt er gewerkt met een verkort rooster, bijvoorbeeld in verband met een studiemiddag voor de docenten. De lessen duren dan 40 minuten en stoppen na het 6e uur. De dagen waarop een verkort rooster wordt gedraaid, staan aangegeven in de jaarplanning.

De lestijden van het Niftarlake College zijn voor leerjaar 1, 2 en 3:

Gewone dagen Verkorte lessen
1 08.20 – 09.10 1 08.20 – 09.00
2 09.10 – 10.00 2 09.00 – 09.40
pauze 10.00 – 10.25 pauze 09.40 – 10.05
3 10.25 – 11.15 3 10.05 – 10.45
4 11.15 – 12.05 4 10.45 – 11.25
5 12.05 – 12.55 5 11.25 – 12.05
pauze 12.55 – 13.20 pauze 12.05 – 12.30
6 13.20 – 14.10 6 12.30 – 13.10
7 14.10 – 15.00 7 13.10 – 13.50
8 15.00 – 15.50 8 13.50 – 14.30
9 15.50 – 16.40 9 14:30 – 15:10

De lestijden van het Niftarlake College zijn voor leerjaar 4, 5 en 6:

Gewone dagen Verkorte lessen
1 08.20 – 09.10 1 08.20 – 09.00
2 09.10 – 10.00 2 09.00 – 09.40
3 10.00 – 10.50 3 09.40 – 10.20
pauze 10.50 – 11.15 pauze 10.20 – 10.45
4 11.15 – 12.05 4 10.45 – 11.25
5 12.05 – 12.55 5 11.25 – 12.05
6 12.55 – 13.45 6 12.05 – 12.45
pauze 13.45 – 14.10 pauze 12.45 – 13.10
7 14.10 – 15.00 7 13.10 – 13.50
8 15.00 – 15.50 8 13.50 – 14.30
9 15.50 – 16.40 9 14:30 – 15:10

Op donderdagmiddag worden er na het vijfde lesuur geen reguliere lessen ingeroosterd. Leerlingen zijn op donderdagmiddag wel oproepbaar voor schoolzaken zoals het maken van toetsen en inhalen van toetsen.

We hebben geen schoolbel om start- en eindmomenten van lessen aan te geven.

We streven naar een rooster van zeven tot acht lesuren. Leerlingen moeten zich beschikbaar houden tot 16.40 uur voor lessen of andere schoolactiviteiten.

Jaarplanning

Klik hier voor de jaarplanning 2018/2019. Gedurende het schooljaar kan het voorkomen dat er wijzigingen in de jaarplanning worden aangebracht. Deze staan aangegeven in een rode kleur. Het is daarom belangrijk de jaarplanning gedurende het schooljaar in de gaten te houden.

Vakanties

VAKANTIEPLANNING 2018-2019

Herfstvakantie 20 t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie 23 februari t/m 3 maart 2019
Meivakantie (inclusief Goede Vrijdag en 2e paasdag) 19 april t/m 5 mei 2019
Hemelvaartsdag + aansluitende vrijdag 30 en 31 mei 2019
2e Pinksterdag 10 juni 2019
Zomervakantie 20 juli t/m 1 september 2019