Carrousel

In het eerste en tweede leerjaar krijg je in de brugklas mavo-havo les in een carrousel. Het woord carrousel is een duur woord voor draaimolen. Je hebt namelijk elk kwart van het eerste schooljaar een ander vak: art, ondernemen, sport en T&T. Je draait steeds door naar een ander vak. Tijdens deze lessen ben je bezig om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Denk hierbij aan samenwerken, kritisch denken of communiceren. Natuurlijk leer je ook heel veel over het vak zelf dat je volgt.

In het tweede leerjaar mag je nog twee van de vier vakken in de carrousel blijven volgen. Zo krijg je steeds beter in de gaten welk vak je nu het leukste vindt en het beste aansluit bij je eigen kwaliteiten en interesse. Zo kan je voor het derde jaar de beste keuze maken en kies je 1 van de oorspronkelijk 4 vakken. Dit vak dat je kiest in het derde jaar noemen we de praktische component en is verplicht in het derde en vierde leerjaar. Het is dan zelfs een examenvak.

Hieronder vind je meer informatie over de vier vakken:

Art

Het vak ART (combinatie van Muziek en Beeldende Vorming) maakt je bewust van de vele kunstvormen die constant om ons heen aanwezig zijn. De leerlingen werken aan een kunstopdracht waarin ze in een groep een taak uitvoeren als expert beeld of geluid.  Het eindproduct wordt gepresenteerd voor de klas. De leerlingen leren kijken, luisteren en feedback geven op elkaar.

Je leert bij ART op een andere manier dan de meeste andere vakken bij het Niftarlake.

 • Je werkt samen met klasgenoten aan een opdracht.
 • Er is veel aandacht voor reflectie op je eigen ontwikkeling.
 • Bij ART gaat het er vooral om dat je laat zien dat je steeds beter wordt in de verschillende vaardigheden.
 • Binnen de opdracht mag je veel zelf bepalen, jullie zijn samen eigenaar van het eindproduct en docenten coachen je daarbij.
 • Je krijgt soms instructie van MBO-studenten of je mag naar een MBO in de regio om te kijken welke vervolgopleidingen er zoal in de omgeving van Maarssen zijn.
 • In de eerste klas maak je kennis met ART in één periode en daarna is het een keuzevak.
 • Vanaf klas 3 kies je binnen het vak ART voor eindexamen muziek of beeldende vorming.

Ondernemen

Bij het vak ondernemen leer je jezelf beter kennen als consument, en onderzoek je welke ondernemerskwaliteiten je hebt. Om een goed ondernemer te zijn, is het goed om jezelf goed te leren kennen op het gebied van omgaan met geld en je koopgedrag. Ook kijk je naar het gedrag van anderen. In het tweede jaar ga je daadwerkelijk als ondernemer aan de gang. Je gaat een webshop bouwen en deze gaat ook echt open! Je leert dus iets over programmeren, maar ook over het echt ondernemen met een webwinkel. Je moet de boekhouding bijhouden, maar je moet bijvoorbeeld ook zorgen dat je klanten trekt, dus reclame maken.

Je leert bij Ondernemen op een andere manier dan de meeste andere vakken bij het Niftarlake:

 • Je werkt samen met klasgenoten aan een opdracht.
 • Er is veel aandacht voor reflecie op je eigen ontwikkeling.
 • Bij ondernemen gaat het erom dat je kunt laten zien dat je steeds beter wordt in verschillende vaardigheden.
 • Je leert je eigen kwaliteiten kennen op het gebied van ondernemen, en je vast denkt na over waar je je in zou willen specialiseren (welk beroep past bij jouw kwaliteiten).
 • Er is aandacht voor onderwerpen als programmeren, mediawijsheid, omgaan met geld, reclame, boekhouden en adminstratie.
 • Vanaf klas 3 zul je je verder gaan specialiseren binnen Ondernemen, richting de marketing (verkoop en reclame), of meer richting boekhouding en administratie bijvoorbeeld.

Sport

Bij het vak Sport maak je kennis met het organiseren van activiteiten. Dit doen wij in een uitdagende omgeving namelijk ‘de gymzaal’!

Aan het begin van de periode krijg je een opdracht van een bedrijf uit de omgeving. De opdracht is als volgt: Organiseer een black light evenement.

Jij maakt samen met je groepje alle keuzes. Welke activiteit gaan jullie doen, wat zijn de spelregels, wie legt wat uit? De keuzes die jullie maken presenteer je aan de opdrachtgever. Na goedkeuring mag je de activiteit voor het bedrijf daadwerkelijk uitvoeren.

Je leert bij sport op een andere manier dan de meeste andere vakken op het Niftarlake:

 • Je werkt samen met klasgenoten aan een opdracht.
 • Er is veel aandacht voor reflectie op je eigen ontwikkeling.
 • Bij sport gaat het er vooral om dat je laat zien dat je steeds beter wordt in de verschillende vaardigheden.
 • Je mag veel zelf bepalen, jij bent de regisseur van het eindproduct en docenten coachen je daarbij.
 • Je leert organiseren en leidinggeven dit kan je overal toepassen
 • In de eerste klas maak je in 1 periode kennis met het vak sport en in leerjaar 2 is het een keuzevak.
 • Vanaf klas 3 kan je kiezen voor het examenvak LO2

Technologie & Toepassing

Bij het vak Technologie & Toepassing (T&T) maak je kennis met de technologische wereld om je heen. Die wereld leer je kennen door in de les een probleem op te lossen van een bedrijf. Zo hebben de eersteklassers een project voor een organisatie waar ze met ontwikkelingswerk bezig zijn. De tweedejaars zijn o.a. bezig om plan te maken voor de gemeente Stichtse Vecht hoe zij gebouwen kunnen verduurzamen.

Je leert bij T&T op een andere manier dan de meeste andere vakken op het Niftarlake:

 • Je werkt samen met klasgenoten aan een opdracht.
 • Er is veel aandacht voor reflectie op je eigen ontwikkeling.
 • Bij T&T gaat het er vooral om dat je laat zien dat je steeds beter wordt in de verschillende vaardigheden.
 • Je mag veel zelf bepalen, jij bent de regisseur van het eindproduct en docenten coachen je daarbij.
 • Je leert welke 7 Bèta-werelden er zijn en welke beroepen hierbij horen.
 • Je krijgt soms instructie van MBO-studenten of je mag naar een MBO in de regio om te kijken welke vervolgopleidingen er zoal in de omgeving van Maarssen zijn.
 • We bieden de lessen aan door het Bèta Challenge concept uit te voeren in de lessen.
 • In de eerste klas maak je kennis met T&T in 1 periode en daarna is het een keuzevak.

Je kunt op onze school het Bèta Challenge Programma volgen in de mavo. Dit is een soort technasium voor de mavo. In de brugklas mavo/havo maak je daar al kennis mee doordat je het vak ‘Technologie & Toepassing’ (T&T) krijgt.
De Bèta Challenge is een landelijk programma. Op deze website vind je meer informatie.