Programma van Toetsing Onderbouw

In de onderbouw werken we volgens een programma van toetsing onderbouw (PTO). Hierin staat precies welke toetsen je krijgt per vak en hoeveel ze meetellen in je overgangscijfer.

PTO 2019-2020 A1

PTO 2019-2020 A2

PTO 2019-2020 A3

PTO 2019-2020 HA1

PTO 2019-2020 H2

PTO 2019-2020 H3

PTO 2019-2020 MH1

PTO 2019-2020 M2