Programma van Toetsing Onderbouw

In de onderbouw werken we volgens een programma van toetsing onderbouw (PTO). Hierin staat precies welke toetsen je krijgt per vak en hoeveel ze meetellen in je overgangscijfer.

PTO mavo/havo 1

PTO havo/atheneum 1

PTO atheneum 1

PTO mavo 2

PTO mavo 3

PTO havo 2

PTO havo 3

PTO atheneum 2

PTO atheneum 3