Programma van Toetsing Onderbouw

In de onderbouw werken we volgens een programma van toetsing onderbouw (PTO). Hierin staat precies welke toetsen je krijgt per vak en hoeveel ze meetellen in je overgangscijfer.

PTO boekje Mavo-Havo 1 2021-2022
PTO boekje Mavo 2 2021-2022
PTO boekje Havo-Atheneum 1 2021-2022
PTO boekje Havo 2 2021-2022
PTO boekje Havo 3 2021-2022
PTO boekje Atheneum 1 2021-2022
PTO boekje Atheneum 2 2021-2022
PTO boekje Atheneum 3 2021-2022