Programma van Toetsing Onderbouw

In de onderbouw werken we volgens een programma van toetsing en overgang (PTO). Hierin staat precies welke toetsen je krijgt per vak en hoeveel ze meetellen in je overgangscijfer.

PTO mavo/havo 1

PTO havo/vwo 1

PTO vwo 1

PTO mavo 2

PTO mavo 3

PTO havo 2

PTO havo 3

PTO vwo 2

PTO vwo 3