Programma van Toetsing Onderbouw

In de onderbouw werken we volgens een programma van toetsing onderbouw (PTO). Hierin staat precies welke toetsen je krijgt per vak en hoeveel ze meetellen in je overgangscijfer.

Hieronder treft u de  PTO boekjes voor schooljaar 2023-2024.

PTO boekje Mavo-Havo 1 2023-2024
PTO boekje Mavo-Havo 2 2023-2024
PTO boekje Havo 3 2023-2024
PTO boekje Havo-Atheneum 1 2023-2024
PTO boekje Havo-Atheneum 2 2023-2024
PTO boekje Atheneum 1 2023-2024
PTO boekje Atheneum 2 2023-2024
PTO boekje Atheneum 3 2023-2024