Schoolleiding

De schoolleiding van het Niftarlake bestaat uit de rector  5 afdelingsleiders. Per afdeling is de afdelingsleider verantwoordelijk voor de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs in zijn/haar afdeling.

Ter ondersteuning van de afdelingsleiders zijn er coördinatoren aangesteld die onder verantwoordelijkheid van de afdelingsleiders zorgen voor de organisatie van de afdelingen en de informatievoorziening naar ouders en leerlingen. De mentor is in eerste instantie altijd aanspreekpunt voor de ouders.

Rector de heer Frank Engelen
Afdelingsleider Brugklassen mevrouw Marijke Könst
Afdelingsleider tweede leerjaar
de heer Bram Hamburger
Afdelingsleider Mavo 3&4
mevrouw Jolanda Willemsen als tijdelijke vervanging van de heer Bram Hamburger
Afdelingsleider Havo 3 t/m 5
mevrouw Saskia Lankhorst
Afdelingsleider Atheneum 3 t/m 6
de heer Ramon van Beusichem
Coördinator Brugklassen mevrouw Jacqueline ’t Hart als tijdelijke vervanging van mevrouw Maxime van Wolffelaar
Coördinator tweede leerjaar
mevrouw N. Sonnevelt als tijdelijke vervanging van mevrouw Manon Bilsen
Coördinatoren Mavo mevrouw Eva Roseboom
Coördinator Havo 3 en 5
de heer Jeroen van Houte
Coördinator Havo 4
mevrouw Rianne Groen
Coördinator Atheneum mevrouw Erika de Coo – Nap