Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

Het Niftarlake College doet mee aan GGD-onderzoek naar gezondheid onder leerlingen klas 2 en klas 4
Hoe gaat het met de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren? Zijn ze gelukkig? Hebben ze stress? Drinken ze weleens alcohol en doen ze aan sport? En is dit veranderd in de tijd? Dit zijn enkele onderwerpen die worden onderzocht door de GGD’en en het RIVM met de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023. Het onderzoek wordt afgenomen op (bijna) alle scholen voor het voortgezet onderwijs in onze regio.

Waarom dit onderzoek?
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van jongeren. Alle GGD’en in Nederland voeren de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 op gelijke wijze en in dezelfde periode uit. Het onderzoek wordt eens in de vier jaar uitgevoerd. Op deze manier kunnen we kijken naar ontwikkelingen in de tijd.


Hoe verloopt het onderzoek?
Het onderzoek vindt plaats in de periode half september tot eind november 2023. Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een online vragenlijst in. Een docent begeleidt de afname van het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden op het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.

Wat doen we met de resultaten?
De resultaten van dit vragenlijstonderzoek geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren in het voortgezet onderwijs. Omdat alle GGD’en dit onderzoek op dezelfde manier uitvoeren, zijn er in 2024 resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken.

De cijfers geven richting aan het landelijke en gemeentelijke beleid om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen. De resultaten van het onderzoek worden op groepsniveau weergegeven. De school ontvangt een eigen schoolrapportage met informatie die gebruikt kan worden voor het schoolgezondheidsbeleid. Op de GGD regio Utrecht Gezondheidsatlas worden de uitkomsten van de Gezondheidsmonitor Jeugd gepubliceerd en zijn de resultaten van eerdere keren te vinden.

Deelname aan het onderzoek
Zowel ouders/verzorgers als leerlingen uit klas 2 en 4 krijgen enkele weken voor het onderzoek meer informatie. Deelname is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Is de privacy bij deelname gewaarborgd?
Bij het onderzoek is de privacy van leerlingen gewaarborgd. Zij vullen de vragenlijst in via een algemene link. Deze link is uniek voor elke school, zodat we weten op welke school de vragenlijst is ingevuld. In de vragenlijst wordt niet gevraagd naar naam. De GGD vraagt wél de postcode, omdat de GGD de gegevens zowel op gemeente- als wijkniveau wil analyseren.
De GGD voldoet voor dit onderzoek aan de AVG wet- en regelgeving. In dit onderzoek worden voldoende maatregelen genomen om gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld door het gebruik van een beveiligde website waar de leerlingen de vragenlijst invullen.

Samenwerking Trimbos-instituut
Alle GGD’en werken dit jaar samen met het Trimbos-instituut dat tegelijkertijd landelijk en internationaal onderzoek doet. De vragenlijsten van het Trimbos-instituut gaan over dezelfde onderwerpen als die van de GGD, maar er zijn meer vragen over eventueel gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere middelen. Per klas kunnen één of twee leerlingen op basis van toeval deze vragenlijst krijgen in plaats van de GGD vragenlijst.

Meer informatie?
Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vindt u op www.monitorgezondheid.nl. Heeft u nog andere vragen over de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023? Dan kunt u contact opnemen met Nelleke de Vos, onderzoeker en projectleider van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 van GGD regio Utrecht, via ndevos@ggdru.nl of telefoon 030 6086086. Of kijk op de website van GGD regio Utrecht: www.ggdru.nl/scholen bij het Thema Gezondheidsmonitor Jeugd 2023, informatie voor leerlingen en ouders/verzorgers.