De gezonde schoolkantine

De Gouden kantine/de ideale kantine en het behalen van het certificaat “gezonde school” is het doel van het Niftarlake College

We leven in een wereld van overdaad. Juist daarom is het zo belangrijk dat jongeren leren dat gezond eten de normaalste zaak van de wereld is. Veel scholen willen ook graag een gezond kantineaanbod, met behoud van een zekere keuzevrijheid. Ouders zien graag dat de school op de gezondheid van hun leerlingen, studenten en personeel let. Maar ook leerlingen, studenten en personeel zelf willen niet de hele dag worden verleid.

Politiek

De Gezonde Schoolkantine staat ook op de politieke agenda. De Tweede Kamer heeft in 2009 de Motie Vendrik aangenomen. In die motie stelde de overheid zichzelf ten doel 100% gezonde kantines in 2015. De Motie Dijkstra verzocht in 2015 de regering het programma te blijven financieren. Momenteel is de motie Wolbert van kracht. Deze stelt 100% gezonde schoolkantines in 2017. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het aanpassen van het aanbod.

Visie

Het Niftarlake college is een school waarbij duurzaamheid, leefomgeving, voedsel en natuur een rol spelen.

Onze school heeft aandacht voor gezonde voeding en duurzaam voedsel. Wij vinden het belangrijk dat onze school een omgeving is waar gezond eten en drinken gemakkelijk en vanzelfsprekend is.

De school is een beschermende plek en moet bijdragen aan de gezondheid en ontwikkeling van de leerlingen, studenten en het personeel. Het feit dat er in de omgeving ongezonde producten aanwezig zijn, is geen reden om deze binnen de school aan te bieden of te stimuleren.

Naast gezondheid willen we ook een duurzame omgeving zijn met veel groen en weinig zwerfafval, waar aandacht is voor afvalscheiding.

Ons ondersteunend personeel, leerkrachten en MT stimuleren de gezonde keuze, hebben oog voor duurzaamheid en geven het goede voorbeeld tijdens activiteiten binnen de school.

Gezondheidsbevordering en –preventie worden aangepakt in een breder perspectief. We hebben aandacht voor educatie over gezonde en duurzame voeding, een gezond en veilig schoolklimaat, een helder voedingsbeleid en het stimuleren van sport en bewegen. Dit alles in samenspraak met leerlingen, personeel en het management.

We werken toe naar het certificaat “gezonde school” (welbevinden/voeding) en de “gouden schaal” volgens richtlijnen van het voedingscentrum.

Beleid

Educatie

Bij verschillende vakken (biologie, natuur- scheikunde, voeding en gezondheid) in het vmbo komt het onderwerp en het belang van gezonde voeding structureel aan bod. Tijdens onze lessen in de groene vakken wordt veel aandacht besteed aan het belang van gezonde voeding en wordt gebruik gemaakt van zoveel mogelijk verse producten. Bij de lessen O&O wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van producten die minder vet zijn en/of minder zout bevatten.

Ook wordt er veel aandacht besteed aan de “Schijf van Vijf” van het Voedingscentrum. Markies Catering is hierin leidend.

Omgeving

We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is. Daarom werken we volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze een makkelijke keuze.

Onze kantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Schoolkantine. Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie.

Onze kantine heeft de volgende basis:

De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan 
Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes
De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:

  • Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alle betere keuzes.
  • Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes.
  • Als we eten of drinken aanbieden bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes.

Onze kantine stimuleert water drinken
In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. We bieden water aan bij de counter.

 

 

Wij hebben een gouden kantine in 2019:
Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes. We bieden groente of fruit aan. De aankleding van de kantine verleidt tot een betere keuze.

Onze ambitie 

Onze gouden kantine eind 2020:

Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes. We bieden groente en fruit aan. De aankleding van de kantine stimuleert om de betere keuze te maken.

Wij hebben geen frituur. Energydranken worden niet verkocht. Automatenbeheerder Markies Catering houdt zich aan de richtlijnen van het Voedingscentrum m.b.t. het aanbod in de automaten.

Het is leerlingen van het Niftarlake college niet toegestaan op het terrein alsmede in de school te roken.

Signalering

Het Niftarlake college houdt zich ook bezig met gezond bewegen door middel van sportactiviteiten tijdens de projectweken, naast de reguliere lessen sport en bewegen.

Duurzaamheid

Naast aandacht voor gezondheid wordt er ook aandacht besteed aan duurzaamheid. Onze schoolomgeving heeft veel groen. In het aanbod van Markies Catering worden zoveel mogelijk duurzame producten uit de streek opgenomen. Verder heeft de school zonnepanelen zodat deels in eigen voorziening elektriciteit wordt opgewekt. Het gebouw is geïsoleerd en heeft dubbel glas. Verlichting is energiezuinig en voorzien van automatische in- en uitschakeling.