Niftarlake goes international!

Deze week start het internationale seizoen van het Niftarlake weer in alle afdelingen van onze school! Onze leerlingen krijgen de kans hun context te vergroten, kennis op te doen van andere culturen, te oefenen in het communiceren via social media en gedurende de uitwisseling zelf in met name de Engelse taal. Leerlingen zullen lessen (gegeven op buitenlandse scholen) volgen en bezoeken brengen aan culturele instellingen in bijzondere steden van verschillende landen (Polen, Duitsland, Hongarije en Spanje). Daarnaast is er aandacht voor sport.
Tijdens de uitwisselingen logeren onze leerlingen bij de hun toegewezen buitenlandse leerling. Dat leert ze het huiselijk leven ook eens op een andere manier te bekijken en te beleven. In Maarssen logeren de buitenlandse leerlingen dan weer bij één van onze Niftarlakers.