Talenten van nu, helden van de toekomst

Op maandag 30 en dinsdag 31 januari heeft het pilotproject ‘Talenten van nu, helden van de toekomst’ op onze school plaatsgevonden voor de leerlingen van Atheneum 4. Aangezien in de missie van onze school staat, dat wij met ons onderwijs willen aansluiten bij de kracht en talenten van onze leerlingen, vinden wij dat de leerling de gelegenheid dient te krijgen de eigen talenten te ontdekken en te gaan inzetten.

In dit nieuwe project gingen zowel leerlingen als docenten op de eerste dag hun eigen talenten ontdekken, de talenten van elkaar en leren hoe deze in te zetten en te gebruiken bij de uitdagende challenges van de tweede dag. De school had hierin een samenwerking met de heer Dewulf, talentenfluisteraar. De challenges werden afgesloten met een slotevent op dinsdagavond waarop de vlogs te zien waren die de leerlingen gedurende de dag van hun vorderingen hadden bijgehouden. Laurens v.d. Tempel getuigt hiervan in zijn artikel in de VAR van donderdag 2 februari jl.