Werken bij het Niftarlake

Wil je werken bij het Niftarlake College? Dan kom je terecht op een school die in beweging is. Onze school met ruim 1600 leerlingen biedt klassikaal onderwijs maar we hebben daarnaast verschillende vormen van vernieuwend onderwijs. De ‘creative hub’ is een prachtige, creatieve werkplaats voor het vak Onderzoek en Ontwerpen (in het kader van ons Technasium, het vak Communicatie en Cultuur en andere meer projectmatige onderwijsvormen. In de mavo zijn we dit jaar gestart met een vakoverstijgend project ‘Toekomst is Nu’ (TiN) en in ons nieuwe brugklasgebouw is een prachtig lab te vinden. Alle leerlingen in de onderbouw hebben inmiddels een iPad, straks ook in de bovenbouw.

Het Niftarlake College is een school met een hecht team medewerkers en een collegiale werksfeer. We investeren in scholing van medewerkers gericht op algemene en persoonlijke doelen. Voor medewerkers die starten op het Niftarlake College staat er een team opleiders in school klaar en is er vakgerichte begeleiding vanuit de sectie. Er is nauw contact met je teamleden en leidinggevende. Er zijn naast reguliere vaklessen veel andere taken en verantwoordelijkheden voor docenten.

Ben je een Niftarlaker, dan ben je iemand met een open en ontwikkelingsgerichte houding. Je bent iemand die graag meedenkt over de gezamenlijke pedagogische aanpak van leerlingen en bereid is te reflecteren en te professionaliseren.


Kernwaarden

Ontwikkelingsgericht – Binding – Verantwoordelijkheid


Per functieprofiel worden verschillende niveaus van verantwoordelijkheid gevraagd. Je krijgt in een onderwijsteam veel zeggenschap over de invulling van het onderwijs in de desbetreffende afdeling.

Solliciteren of meer weten?

Vanuit bovenstaande kernwaarden én de missie van de school dagen we je uit om je sollicitatie eruit te laten springen!
We waarderen eigenheid en zien graag in jouw sollicitatie wat je drijfveer is, jouw enthousiasme, creativiteit en persoonlijkheid.
We zoeken naar collega’s met verschillende talenten zodat er in onze teams mensen werken die elkaar aanvullen en inspireren.

Je kunt je sollicitatie richten aan de rector, G. Van Hoek via sollicitatie@niftarlake.nl.

Neem voor meer informatie over de functie contact op met Lisette Smallenburg, personeelsfunctionaris, via 085-7608300 of smb@niftarlake.nl.

Vacatures

Vacature vrijwilliger studiehuis

Vacature vrijwilligers oproepbasis

Open sollicitaties

Open sollicitaties zijn altijd welkom. Geef daarbij zo duidelijk mogelijk je wensen en mogelijkheden aan. Je kunt de sollicitatie per mail versturen naar: sollicitatie@niftarlake.nl.