Welkom

Deze informatiegids 2023-3024 van het Niftarlake College bevat praktische informatie over onze school, voor ouders/verzorgers en leerlingen.

Wij zijn een van oorsprong Christelijke scholengemeenschap voor mavo, havo en atheneum. Naast klassikaal (gedifferentieerd) onderwijs kiezen we onderwijsvormen die meer ruimte bieden om de leerling te zien. We bieden het vak Onderzoek en Ontwerpen aan in havo en atheneum. Op de mavo bieden we het vak Technologie & Toepassing (T&T) aan. We dragen respectievelijk het predicaat Technasium en Bèta Challenge.

Op het Niftarlake College zoeken we naar verschillende manieren om ruimte te geven aan de ontwikkeling van de leerling. Een goed voorbeeld hiervan is het flexrooster, waarin leerlingen zelf (voor een paar uur in de week) de keuze kunnen maken voor welke lessen ze volgen. Daarnaast zie je dat terug in bijvoorbeeld onze talentnights, de avond van de poëzie en het Model European Parlement. Leerlingen en medewerkers zijn betrokken bij de school en vormen samen het Niftarlake.

Wie we zijn komt goed naar voren in onze missie:

‘Laten zien wie je bent’ komt voor een Niftarlaker, als leerling en medewerker, tot uiting in onze kernwaarden verbindend, ondernemend, verantwoordelijk en positief zijn. Als leerling en medewerker sta je in verbinding met elkaar: we doen het samen. Bovendien hebben we de blik naar buiten: we voelen ons verbonden met de wereld en we nemen samen verantwoordelijkheid voor die wereld. Een Niftarlaker is ondernemend: leerlingen en medewerkers nemen graag initiatief en krijgen hier ook ruimte voor. Ondernemend zijn wordt gewaardeerd en aangemoedigd. Met het nemen van initiatief toont een Niftarlaker ook verantwoordelijkheid, niet alleen voor de taak, maar ook voor zichzelf en voor de omgeving. Niftarlakers zijn daadkrachtig en ieder is aanspreekbaar op zijn werk. We werken daarbij vanuit een positieve grondhouding, en daarbij geven we ook grenzen aan. We werken graag aan onze missie in samenwerking met leerlingen en ouders/verzorgers. Mocht u vragen hebben over de informatie in de gids, dan kunt u contact opnemen met de mentor of de afdelingsleider. Informatie over onze school kunt u tevens vinden op onze website: www.niftarlake.nl. Het Niftarlake College is een school in beweging die trots is op zijn leerlingen en medewerkers!

Erik Visser
Rector