1.1 De school

Het Niftarlake College is op 1 augustus 1975 van start gegaan en inmiddels is de school uitgegroeid tot een brede scholengemeenschap voor mavo, havo en atheneum. Naast klassikaal (gedifferentieerd) onderwijs kiezen we voor onderwijsvormen die meer ruimte bieden om de leerling te zien. We dragen het predicaat Technasium voor de havo en vwo en Bèta Challenge voor vmbo-tl. De schoolgrootte ligt rond 1650 leerlingen. Onze leerlingen zijn voor het grootste deel afkomstig uit Stichtse Vecht, Leidsche Rijn, Vleuten- De Meern en Haarzuilens.

Sluit dit hoofdstuk

1.2 Identiteit & Kernwaarden

Het Niftarlake College verbindt aan het begrip identiteit de volgende definitie: ‘Laten zien wie je bent.’ De afgelopen decennia is deze identiteit geëvolueerd: van een oorspronkelijke christelijke dorpsschool naar een brede scholengemeenschap met zo’n 1650 leerlingen, die vandaag de dag onderwijs biedt aan leerlingen met verschillende achtergronden. De school heeft sterke tradities, waar ontmoeting en verbinding een centrale rol spelen. Het protestants-christelijke karakter van de school uit zich in gezamenlijke vieringen, maar bijvoorbeeld ook in het feit dat we leerlingen veel kansen bieden en altijd uitgaan van het gesprek met elkaar.

Sluit dit hoofdstuk

1.3 Kernwaarden & Missie

‘Laten zien wie je bent’ komt voor een Niftarlaker, als leerling en medewerker, tot uiting in onze kernwaarden: verbindend, ondernemend, verantwoordelijk en positief zijn. Als leerling en medewerker sta je in verbinding met elkaar: we doen het samen. Bovendien hebben we de blik naar buiten: we voelen ons verbonden met de wereld en we nemen samen verantwoordelijkheid voor die wereld. Een Niftarlaker is ondernemend: leerlingen en medewerkers nemen graag initiatief en krijgen hier ook ruimte voor. Ondernemend zijn wordt gewaardeerd en aangemoedigd. Met het nemen van initiatief toont een Niftarlaker ook verantwoordelijkheid, niet alleen voor de taak, maar ook voor zichzelf en voor de omgeving. Niftarlakers zijn daadkrachtig en ieder is aanspreekbaar op zijn werk. We werken daarbij vanuit een positieve grondhouding, en daarbij geven we ook grenzen aan.

In onze missie leggen we uit wat ons hoogste doel is, onze reden van bestaan. De missie van het Niftarlake hebben we als volgt geformuleerd: “Het Niftarlake College bereidt leerlingen optimaal voor zodat zij hun eigen weg vinden in de continu veranderende samenleving van vandaag en morgen.”

Een Niftarlaker verlaat de school met een rugzak vol met competenties die horen bij het gevolgde onderwijsniveau, en hij heeft zich verder ontwikkeld tot verbindend, ondernemend, verantwoordelijk en positief mens.

 

 

Sluit dit hoofdstuk

1.4 Sfeer

Een goede school vorm je met elkaar. Met goede afspraken maken we het op school voor iedereen leefbaar en aangenaam. Het Niftarlake College geeft leerlingen ruimte binnen een heldere schoolstructuur. Er zijn regels, zodat leerlingen weten waar zij zich aan te houden hebben. Er is een veiligheidsbeleid, dat ervoor zorgt dat leerlingen zich veilig kunnen voelen. Onderdelen van dit beleid zijn: startgesprekken aan het begin van het jaar zodat we actief kunnen reageren op problemen (ook vooraf), mentorlessen waarin ruimte is voor het bespreken van groepsdynamiek en sociale veiligheid en lessen mediawijsheid waar je leert hoe je wijs om kunt gaan met onder andere sociale media. Binnen deze structuur proberen wij leerlingen zo veel mogelijk ruimte te geven. We stimuleren zelfstandigheid binnen lessen, we laten leerlingen zelf activiteiten organiseren en we bieden een brede keuze op het gebied van sport en cultuur.

Sluit dit hoofdstuk

1.5 Bestuur, leiding en medezeggenschap

1.5.1 Willibrordstichting

Het Niftarlake College maakt onderdeel uit van de Willibrordstichting in Utrecht die twaalf scholen voor voortgezet onderwijs beheert. Meer informatie over het bestuur kunt u lezen op www.pcouwillibrord.nl.

1.5.2  Schoolleiding

De schoolleiding van het Niftarlake College bestaat uit een rector en vijf afdelingsleiders.
Per afdeling is de afdelingsleider verantwoordelijk voor de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs en de medewerkers in die afdeling.

Er zijn vijf afdelingen:

–          Afdeling brugklas leerjaar 1;
–          Afdeling brugklas leerjaar 2;
–          Afdeling mavo;
–          Afdeling havo;
–          Afdeling atheneum.

1.5.3 Medezeggenschapsraad, klankbordgroepen en leerlingenraad

  • De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit personeelsleden, ouders en leerlingen. De rector is namens de school gesprekspartner van de MR.
  • Ouders kunnen meedenken in de klankbordgroep van ouders. De afdelingsleider is de gesprekspartner namens de school.
  • Leerlingen kunnen meedenken in de leerlingenraad of de klankbordgroep. De leerlingen vergaderen regelmatig over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Omgekeerd vraagt de schoolleiding leerlingen ook zelf om advies over plannen en voorgenomen besluiten.

 

 

 

 

 

Sluit dit hoofdstuk