2.1 Mavo, havo en atheneum

Op het Niftarlake College bieden we drie leerwegen aan:

 1. De mavo(vmbo-tl) duurt vier jaar.
 2. De havo duurt vijf jaar.
 3. Het atheneum duurt zes jaar.

Sluit dit hoofdstuk

2.2 De verschillende afdelingen

2.2.1 Brugklassen leerjaar 1 en 2

Op het Niftarlake College duurt de brugklasperiode twee jaar. Leerlingen krijgen zo twee jaar de tijd om te wennen aan het voortgezet onderwijs. Aan het einde van leerjaar 2 wordt bepaald op welk niveau de leerling het onderwijs gaat vervolgen: mavo, havo of atheneum. Leerlingen worden op basis van het basisschooladvies geplaatst in één van onze brugklassen. Wij kennen drie typen brugklassen: een atheneumklas, een havo/atheneumklas en een mavo/havo klas. In deze klassen wordt lesgegeven op atheneum, havo- en mavoniveau waarbij we differentiëren naar het hoogste niveau.

Leerjaar 1 staat in het teken van kennismaken en wennen aan het voortgezet onderwijs. Speciaal voor leerjaar 1 hebben we het brugklasgebouw. Daar worden de meeste lessen gevolgd en de pauze doorgebracht.

Aan het eind van het tweede brugklasjaar wordt het vervolgadvies uitgebracht. Dit advies is bindend. Leerlingen in leerjaar 1 en 2 doubleren niet en gaan door naar leerjaar 3 op het niveau dat het best bij hen past. Dat kan ook zijn op een ander vmbo-school met beroepsgerichte leerwegen.

2.2.2 Mavo

De mavo (vmbo-tl) duurt vier jaar. De eerste twee jaar krijg je naast de “normale” vakken zoals Nederlands, Frans, biologie en wiskunde ook 4 projectvakken: Art, Sport, Technologie & Toepassing (T&T) en Ondernemen. Aan het einde van het tweede leerjaar maken de leerlingen voor 3 mavo een keuze uit twee vakkenpakketten:

 1. Vakkenpakket A, met het vak Dienstverlening en Produkten (D&P).
 2. Vakkenpakket B, met het vak Technologie en Toepassing (T&T).

Aan het einde van het derde leerjaar kiezen de leerlingen voor een sector: Techniek, Zorg en Welzijn, Economie of Groen. Met een mavodiploma kunnen leerlingen een opleiding volgen in het mbo (middelbaar beroepsonderwijs). Leerlingen die eindexamen hebben gedaan in zeven vakken kunnen drempelloos doorstromen naar havo 4.

2.2.3 Havo

De opleiding op de havo duurt vijf jaar. In de eerste drie leerjaren volgen alle leerlingen dezelfde vakken waarbij vanaf leerjaar 2 gekozen kan worden voor het Technasium. In de bovenbouw (klassen 4 en 5) volgen alle leerlingen een aantal verplichte vakken waaronder bijvoorbeeld Nederlands. Daarnaast wordt er een profiel gekozen. Een profiel is een vakkenpakket voor de bovenbouw en er kan gekozen worden uit vier profielen:

 1. Cultuur & Maatschappij
 2. Economie & Maatschappij
 3. Natuur & Gezondheid
 4. Natuur & Techniek.

Leerlingen die kiezen voor profiel 1 en 2 kunnen kiezen voor het vak Havo P. Dit is een praktijkgericht vak voor de havo bovenbouw en een groot onderdeel van het vak bestaat uit een stage binnen het bedrijfsleven. Leerlingen die kiezen voor profiel 3 en 4 kunnen voor het Technasium kiezen en volgen dan het vak Onderzoeken & Ontwerpen.

Ook kunnen leerlingen kiezen voor BSM. Dit staat voor Bewegen, Sport en Maatschappij. Leerlingen leren hier onder andere organiseren en reflecteren binnen een breed sportaanbod. Het havodiploma geeft toelating tot het hoger beroepsonderwijs. Daarnaast kunnen leerlingen drempelloos doorstromen naar atheneum 5.

2.2.4 Atheneum

De opleiding op het atheneum duurt zes jaar. In de eerste drie leerjaren volgen alle leerlingen dezelfde vakken waarbij vanaf leerjaar 2 gekozen kan worden voor het Technasium. In de bovenbouw (klassen 4, 5 en 6) volgen alle leerlingen een aantal verplichte vakken waaronder bijvoorbeeld Nederlands. Daarnaast wordt er een profiel gekozen. Een profiel is een vakkenpakket voor de bovenbouw en er kan gekozen worden uit vier profielen:

 1. Cultuur & Maatschappij
 2. Economie & Maatschappij
 3. Natuur & Gezondheid
 4. Natuur & Techniek.

Voor leerlingen met profiel 3 of 4 is er de mogelijkheid om voor het Technasium te kiezen en het daarbij behorende vak Onderzoeken & Ontwerpen (O&O) te volgen.

Het atheneumdiploma geeft toegang tot de universiteit en het hoger beroepsonderwijs.

2.2.5 Technasium (havo en atheneum)

Het Technasium is een landelijk ontwikkelde formule voor bèta technisch projectonderwijs op HAVO- en VWO-niveau.

In leerjaar 1 maken onze havo- en atheneumleerlingen kennis met het Technasium en het vak Onderzoeken & Ontwerpen (O&O). In leerjaar 2 en 3 is O&O een keuzevak. Een O&O-project begint altijd met een externe opdrachtgever die een uitdaging heeft. In teamverband gaan leerlingen aan de slag om een probleem van alle kanten te bekijken en te onderzoeken. O&O is competentie onderwijs waar onder andere samenwerken, onderzoek doen, creativiteit en techniek centraal staan. Tijdens een project bezoeken leerlingen de locatie of opdrachtgever, worden gesprekken met experts gevoerd en workshops gevolgd. In de HUB, onze technasiumwerkplaats, gaan de leerlingen aan de slag met allerlei verschillend apparatuur om het eindproduct te realiseren. Naast de projecten volgen leerlingen vaardigheidstrainingen zoals het gebruik van een 3D-printer, een lasersnijder of CAD-programma’s.

Na leerjaar 3 kunnen leerlingen met een natuurprofiel (Natuur & Gezondheid en/of Natuur & Techniek) examen doen in het vak O&O, de meesterproef. Na het behalen van het examen ontvangen leerlingen een technasiumcertificaat. Met dit certificaat kom je goed beslagen ten ijs in een (technische) vervolgopleiding.

2.2.6 Resultaten

De actuele gegevens over de instroom van leerlingen, de doorstroom, de slagingspercentages en het percentage leerlingen dat de school zonder diploma verlaat zijn te vinden op onze website.

Resultaten met betrekking tot de examens kunt u ook vinden op Scholen op de Kaart.

Sluit dit hoofdstuk