Goed nieuws voor aangemelde leerlingen 1e ronde

Het is gelukt om alle aangemelde leerlingen te plaatsen. Er hoeft dan ook niet geloot te worden!