Deviceloze vrijdag

Brugklassers tijdens de pauze zonder smartphones & iPad  op ‘deviceloze vrijdag’

Tijdens het brugklaskamp hadden leerlingen geen mobiele telefoons of andere devices mee. Leerlingen waren met elkaar in gesprek of gingen met een spel aan de slag. Dit beviel zo goed dat er tijdens een teamvergadering geopperd werd om deviceloze pauzes in te voeren.

In het brugklasteam en in overleg met de klankbordgroep ouders en leerlingen, is er besloten om de ‘deciveloze pauzes’ een kans te geven. Dit houdt in dat de leerlingen in het brugklasgebouw op de aangegeven vrijdagen, vrijdag 2 februari, vrijdag 23 februari en vrijdag 6 april, geen smartphone dan wel iPad gebruiken tijdens de pauzes. We hopen hiermee een andere invulling van het denken en beleven van de sociale interactie te bereiken. Hierna gaan we deze pilot evalueren en peilen wij weer samen met de klankbordgroepen wat de reacties zijn.