Opbrengst Serious Request

Op de laatste dag voor de kerstvakantie was het zover: de bekendmaking van het voorlopig eindbedrag voor Serious Request. En kregen we te horen welke klas het meeste geld had opgehaald.
Onze leerlingen hebben zich in de periode tussen de herfst- en kerstvakantie ingezet om d.m.v allerlei acties zoveel mogelijk geld in te zamelen.
En het resultaat is een prachtig voorlopig bedrag van ruim € 7.900,- euro!
Klas A2a had een bedrag ingezameld van maar liefst ruim € 980,- euro. Zij wonnen hiermee de klassenprijs en gaan met z’n allen naar de film!
Ook de brugklassen hebben een fantastisch resultaat neer gezet met het Kunstkasteel. Dit leverde zelfs ruim € 2.300,- euro op.
Wij zijn ontzettend trots op onze leerlingen en danken hen voor hun inzet en betrokkenheid!
Lees hier een artikel in de krant over onze actiedag.