Ziek, absent en verlof

Ziek?

Ben je ziek en kan je niet naar school komen? Dan spreekt een van je ouder(s)/verzorger(s) dat voor 8:15 uur in op de voicemail van school (085-7608300). Het wordt dan in magister verwerkt. Ze spreken jouw naam, klas, reden en de verwachte duur van ziekte in.

Ben je eerder beter dan verwacht, of juist langer ziek, meld je dan even bij de receptie voor je eerste les of laat je ouder(s)/verzorger(s) dit doorgeven aan de receptie.

Ziek naar huis?

Voel je je ziek en wil je naar huis? Dan ga je eerst langs de receptie om je af te melden. Zij bellen dan naar huis om te melden dat je naar huis komt.

Tandarts- of doktersafspraak?

Wil je een tandarts- of doktersafspraak maken? Plan je afspraak dan buiten de reguliere lestijden en niet in een PTA/PTO week. Lukt dit echt niet plan het dan aan begin of eind van de dag en vraag je ouders het door te geven aan school.

Te laat met reden?

Als je niet in de les kan zijn vanwege bijvoorbeeld een dringend doktersbezoek spreekt een van je ouder(s)/verzorger(s), voorafgaand aan deze afspraak, de voicemail van school in. Bij aankomst op school haal je bij de receptie een briefje en ga je snel naar je les.

Verlof?

Wil je verlof aanvragen dan kunnen je ouder(s)/verzorger(s) dit doen door het verlofformulier in te vullen en te ondertekenen. Het ondertekende formulier kan, inclusief de benodigde bijlage (bijvoorbeeld een kopie van een trouwkaart, theorie-of praktijkexamen, etc.), worden gemaild naar de verzuimcoördinator, mevrouw F. D. van Schaik. Haar e-mailadres is sck@niftarlake.nl.
Het verlof moet minimaal drie weken voor de verlofdatum zijn aangevraagd. Verlof kan alleen toegekend worden als dit aansluit bij de leerplichtwet.

Lees hier meer over het verzuimbeleid van het Niftarlake.