Info voor basisscholen

Toelating van de leerlingen

Wij hanteren de POVO procedure van het samenwerkingsverband van Utrecht en de POVO procedure Stichtse Vecht.
We houden ons aan de afgesproken data van de POVO jaarkalender ten aanzien van de oriëntatie, aanmelding en behandeling van de aanmeldingen.
Wanneer we hebben besloten de leerling toe te laten maken wij dit schriftelijk bekend aan de ouders van de leerling en aan de basisschool.
We kunnen een leerling om de volgende redenen afwijzen:

  • Het basisschooladvies komt niet overeen met het onderwijsaanbod van onze school.
  • Het loket Passend Onderwijs advies komt niet overeen met het onderwijsaanbod van onze school.
  • De leerling voldoet niet aan de criteria die we hebben vastgesteld in ons postcodebeleid. Het Niftarlake College plaatst geen leerlingen die wonen in het gebied binnen de ring (Zuilense ring/A2/A27). Dit omvat de postcodes: 3511 t/m 3573. Uitzondering hierop zijn alle postcodes in Leidsche Rijn, Vleuten, De Meern en Haarzuilens. Leerlingen die op een basisschool in Stichtse Vecht hebben gezeten, maar wonen in bovengenoemd postcodegebied binnen de ring worden wel geplaatst. We willen deze leerlingen de gelegenheid geven om samen met klasgenoten, vriendjes en vriendinnetjes onze school te bezoeken.Dit beleid is geformuleerd in samenspraak met de Stichting Technasium en ons bestuur van de Willibrordstichting.

Hoe worden leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte toegelaten?

Het Niftarlake College heeft mogelijkheden voor hulp aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Ouders kunnen voorafgaand aan de aanmelding informatie opvragen bij onze school bij de zorgcoördinator. Deze gesprekken hebben een vrijblijvend en informatief karakter. Aanmelding wordt gedaan door de basisschool. De zorgcoördinator inventariseert de extra ondersteuningsbehoefte met ouders en de leerkracht van de basisschool.

Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de school kan bieden, dan zoekt de school voor voortgezet onderwijs van aanmelding met de leerling en de ouders naar een passend alternatief aanbod binnen het samenwerkingsverband VO. Bijvoorbeeld aanvullende ondersteuning op een school voor voortgezet speciaal onderwijs of onderwijs in een andere setting zoals het OPDC Utrecht.
Het kan ook zijn dat een leerling een sterk wisselende ontwikkeling laat zien. In zo’n situatie kan de basisschool contact opnemen met het Loket Passend Onderwijs om de mogelijkheden van deze leerling in het voortgezet onderwijs te bespreken.

Wachtlijst?

Na de eerste ronde van aanmeldingen zijn er geen plaatsen meer beschikbaar voor de mavo/havo, havo/atheneum en atheneum brugklas voor het schooljaar 2017-2018.
Er kunnen geen leerlingen meer worden aangemeld in de tweede ronde. Wij hanteren geen wachtlijst dit schooljaar.

Pestprotocol

Het Niftarlake beschikt over een pestprotocol. Hierin staat beschreven wat er onder pesten verstaan wordt en wat de school doet als er sprake is van pestgedrag. Met wie wordt er gepraat, wie zijn daarbij en wat is de volgende stap. Zie hiervoor ons anti-pestprotocol.

Veiligheid

Op het Niftarlake hebben we een veiligheidsplan. Hierin staat beschreven wat we doen om de veiligheid van leerlingen en personeel te waarborgen. Zie hiervoor ons veiligheidsplan.